Projemiz

    Selge Markalaşıyor projesi çalışma alanı Köprülü Kanyon Milli Parkı (KKMP) sınırları içerisinde ve tampon bölgesinde yer alan köyleridir.

    Proje ile KKMP içerisinde ve çevresinde yaşayan köy kadınlarının geleneksel yöntemlerle ürettikleri ürünlerin markalaşması yoluyla ekosistemleri koruyan sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaktır.

    Selge Antik Kenti çevresi başta olmak üzere KKMP içinde ve çevresinde, yüzyıllardır teraslama yöntemiyle tarım arazileri kullanılmaktadır. Dezavantajlı tarım arazileri bu geleneksel yöntemle üretime katılarak hem korunmakta hem de gelir getirici bir unsur olmaktadır.
    Projenin ana hedefi KKMP içinde ve çevresinde yer alan köy kadınlarının, bu mirastan, kırsal kalkınmayı sağlayan ve tarımsal ekosistemleri koruyan bir sistem ile fayda sağlamasına katkıda bulunmak ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olmaktır

    Projemizin hedef kitlesini dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadın ve gençler oluşturmaktadır.

    Köyde tarla olarak kullanılan antik taş terasların antik çağdan günümüze geldiği tahmin edilmektedir.

    Bu alanlarda tarımla geçimini sağlamaya çalışan yöre insanları köye ziyarete gelenlere sattıkları küçük hediyeliklerle gelirlerine katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Markalaşma yolunda neden Selge-Teras?     Selge bilinen tarihiyle yaklaşık 4 bin yıldır önemli bir yaşam alanıdır. Selge adının Luwi/Etrüsk dilinde “derin vadi” anlamındaki “Salaga”dan türediği sanılmaktadır

    Bizim için Selge ismi sadece fiziksel varlığını sürdüren şehri değil aynı zamanda 4 bin yıllık kadim kültürün devamlılığını gösteren soyut bir kavramın adıdır. Bu nedenle, KKMP içi ve çevresinde üretilen ürünlerin marka adı “Selge-Teras” olarak belirlenmiştir.
    Markamızın sembolü ise insanın var olduğu günden beri her inançta yerini almış olan ağaçtır.


    Yine logomuzda ağaç dallarında gördüğünüz üzümler Selge antik kenti ve çevresini ziyaret ettiğinizde bugün de göreceğiniz bir manzaradır.


    Bugün milli park sınırları içerisinde ve çevresinde yer alan köylerde şifalı bitki toplayıcılığı oldukça yaygındır. Yöreye özgü kekik türleri, şalba, defne ve benzeri bitkiler halkın geçimine katkı sağlamaktadır. Aslına bakılırsa bu bitki zenginliği binlerce yıl önce de zeytin ve üzümle birlikte yerli halkın en önemli zenginlik kaynaklarından biri olmuştur.

Selin YALINIZ

23 yıllık İngiliz dili eğitmenliğinin ilk üç senesinde K.K.T.C'de çalışıp, Türkiye'ye kesin dönüş ile döndükten sonra da ilk 3 sene özel ve resmi kurumlarda öğretmenlik yapmıştır. 2002 yılında T.C Balıkesir Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır ve halen devam etmektedir. 2008 yılından itibaren Avrupa Birliği Eğitim ve Tarım konulu projeleri ile ilgilenmeye başlayıp, pek çok proje yazarlığı yapmıştır. Eğitim projeleri, işi ve çok sevdiği branşı olan İngilizce'den, Tarım projeleri de hep olmak istediği 'Çiftçi' hayalinden dolayı özellikle ilgi alanları olmuştur. Yaşadığı ve görev yaptığı Edremit Körfezi bölgesinde bulunan Altınoluk MYO dahilinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümünün bulunması sebebiyle, Zeytin altı ikincil tarım olarak tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ve bir de Kazdağları Endemik Bitkilerinin İlüstrasyonları Çalışması konusunda proje hazırlıkları vardır. Yine aynı şekilde 6 nüfuslu ve körfezi mükemmel konumda gören yaklaşık 600 rakımlı bir köyün 'Konya Sonsuz Şükran Köyü Projesi' gibi sanat ve artı olarak tarım köyü yapılarak canlandırılması için çalışmalarda bulunmaktadır. Her zaman insanın sevdiği işi yapması gerektiğini savunduğundan, kendisi de sevdiği konulardaki projeleri tutku ile çalışmaktan çok mutlu olur.

Prof.Dr. Gonca TELLİ

Lisans ve Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi’nde Doktorasını Anadolu Üniversitesi’nde “Yükseköğretimde Stratejik Pazarlama Planlaması” üzerine tamamlamıştır. Satış, pazarlama, perakendecilik, sosyal medya, e-ticaret gibi alanlarda ulusal ve uluslararası 10’dan fazla kitap yazarlığı 20’den fazla kitap içinde bölüm yazarlığı 100’den fazla ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır. Son dönemde ağırlıklı olarak dijital pazarlama, mobil pazarlama, mobil yaşam ve uygulamaları e-öğrenme ve bilgi teknolojileri konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de TUBİTAK, ISTKA, British Council gibi çeşitli kuruluşlardan proje desteği almıştır. Çeşitli projelerde proje lideri ve uzman olarak çalışmıştır. 2013-2014 yıllarında Dijital Gündem Türkiye ekibinde yer alan Telli AB Toplumu için Bilgi ve İletişim Teknolojisi Temelli Faydalar Grup Lideri olarak çalışmıştır. TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu üyesi ve İstanbul Kadın Girişimci Destek Komitesi üyesidir. Çok çeşitli uluslararası dergilerde hakemlikler yapmaktadır. 2005 ve 2006 yıllarında International Academy of E-Business, Top Paper Winners ödülü, 2012 yılında Associaton for Global Business Conference, Best Paper Award gibi çeşitli yayın ödülleri bulunmaktadır. Türkiye Perakendeciler Federasyonunun yazarları arasındadır.

Hüseyin Oğuzhan BEŞEN

Resim bölümü mezunu olan H. Oğuzhan Beşen Resim öğretmeni ve idareci olarak farklı eğitim kurumlarında çalışmıştır. Dergi tasarım, afiş dizayn vb. farklı alanlarda görsel tasarım çalışmalarının yanında çocuk kitabı çalışmalarına da devam etmektedir.

Fatma Günseli ÖZKAN

Yeni Nesil Eğitim teknolojileri alanında 3 AB projesinde yürütücü olarak görev almış, K-GEM kurucu başkanı, Avrupa kadın ve Teknoloji Merkezi üyesi. Web tabanlı içerik yönetimi, uluslararası proje ortaklıkları alanında 10 yıldan uzun suredir çalışıyor. Fransızca, İngilizce dil yeterliliklerinin yansıra geçmiş iş deneyimleri ile kültürlerarası köprü deneyimi ve destek çalışmaları bulunmaktadır. 10 yıl TRT haber merkezinde dış haber hazırlamış 20 yıl Belçika Büyükelçiliğinde tercümanlık yapmıştır. 10 yıldan fazla bir süredir uluslararası projelerde teknoloji destekli eğitim çalışmalarına katılmakta ve yayınları bulunmakta uluslararası toplantılarda sunumları bulunmaktadır kültürlerarası işbirliği alanında.